A Halál Után (Part 5.) - Énok Könyve, Bűn És Ítélet - ÚJRA FELTÖLTVE! letöltés


Kattints a videó letöltés gombra, majd válaszd ki a minőséget a videó letöltéséhez!

videó letöltés

Kattints a zene letöltés gombra, majd válaszd ki a zene minőségét az mp3 letöltéséhez

zene letöltés

Hasonló videók

Youtube letöltés

Videó címe: A Halál Után (Part 5.) - Énok Könyve, Bűn És Ítélet - ÚJRA FELTÖLTVE!

A Halál Után (Part 5.) - Énok Könyve, Bűn És Ítélet - ÚJRA FELTÖLTVE! - letöltése gyorsan és egyszerűen akár okostelefonra is egyenesen a youtube videó megosztóról mp3 és mp4 formátumban is. A video megtekinthető online vagy letöltéssel

A videókat nem tárolja a szerver semmilyen formában, ahogyan a A Halál Után (Part 5.) - Énok Könyve, Bűn És Ítélet - ÚJRA FELTÖLTVE! videót sem a szerverünkről tudja letölteni, hanem egyenesen a youtube szerverére irányítjuk a letöltéshez. A videókat normál és HD felbontásban tudjuk letölteni attól függően, hogy milyen minőségben töltötték fel a youtube-ra. A A Halál Után (Part 5.) - Énok Könyve, Bűn És Ítélet - ÚJRA FELTÖLTVE! letöltése MP3 formátumban is lehetséges, az mp3 formátumot sem tárolja a szerverünk hanem weboldalunk segítségével konvertálódik át ebbe a formátumba. A letöltéseket nem moderáljuk így felelősséget sem tudunk vállalni a letöltött tartalomért, sem minőségileg sem jogilag. A videók letöltése mobil készülékekre egyszerű,kivéve az apple vagyis IOS készülékekre, mivel ezek a készülékek nem engedik a fájlok internetről való letöltését, így az Apple készülékekre a videókat a számítógépünkre majd az iTunes segítségével tölthetjük fel készülékünkre. A videók és audió fájlok letöltése program nélkül egyszerűen pár kattintással lehetséges. Ha tetszik a weboldal mutasd meg barátaidnak ismerőseidnek is.

Videó leírása: Amennyiben Tetszett A Videó Kérlek Segíts Terjeszteni, Kattints A LIKE Gombra És Oszd Meg Ahol Csak Tudod! INFO BUBBLE on FACEBOOK: https://www.facebook.com/infobubble YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCSGVfq4tilJlFpPufrMpwPw TWITTER: https://twitter.com/Info_Bubble - Amennyiben Esetleg Támogatni Szeretnéd A Munkánkat, PAYPAL-on Keresztül Egyszerűen Megteheted / In Case You'd Like To Support Our Efforts You Can Simply Do It Via PAYPAL: FURNACEOFIRON@GMAIL.COM SHALOM ÉS HALLELUYAH! 1 Mózes 5:22-24Hungarian Károli (KAR) 22 És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 23 És lõn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendõ. 24 És mivel Énókh Istennel járt vala; eltûnék, mert Isten magához vevé. Lukács 3:36-38Hungarian Károli (KAR) 36 [Ez] Kajnáné, [ez] Arfaksádé, [ez] Semé, [ez] Noéé, [ez] Lámekhé, 37 [Ez] Mathuséláé, [ez] Énókhé, [ez] Járedé, [ez] Mahalaléelé, [ez] Kajnáné, Zsidókhoz 11:4-6Hungarian Károli (KAR) 4 Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felõl, hogy igaz, bizonyságot tevén az õ ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. 5 Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte õt. Mert felvitetése elõtt bizonyságot nyert a felõl, hogy kedves volt Istennek. 6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik. Júdás 13-15Hungarian Károli (KAR) 13 Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygõ csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. 14 Ezekrõl is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az õ sok ezer szentjével, 15 Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddõzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bûnösök szóltak õ ellene. https://www.youtube.com/watch?v=H49Zl... 1 Mózes 6Hungarian Károli (KAR) 6 Lõn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. 2 És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közûl, kiket megkedvelnek vala. Jelenések 5: 11 És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az õ számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; Ézsaiás 14: 11 Kevélységed [és] lantjaid zengése a sírba szállt; fekvõ ágyad férgek, és takaró lepled pondrók! Ézsaiás 49: 6 Így szól: Kevés az, hoggy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sõt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen! Apostolok 26: 23 Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából elsõ, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. Zsoltárok 34 18 Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket. Jelenések 16: 16 Egybegyûjték azért õket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Ézsaiás 13 Ezékiel 38